0868 383 889 Ô 20, Lô 7, Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội

Phao Cabon Nghi Điếu

Sau một thời gian chờ đợi mỏi mòn thì cuối cùng thành viên mới của đại gia đình X9 cũng chính thức ra mắt anh em cần thủ Việt Nam: phao #Nano #Nghi_Điếu- dòng sp mới nhất của hãng phao X9.
310000đ

Sau một thời gian chờ đợi mỏi mòn thì cuối cùng thành viên mới của đại gia đình X9 cũng chính thức ra mắt anh em cần thủ Việt Nam: phao #Nano #Nghi_Điếu- dòng sp mới nhất của hãng phao X9.